Sıcaklık ve Nem

Sıcaklık ve Nem Denemeleri (Damp Heat Test)

Her doğal ortamda sıcaklık ve nem çevresel şartların temelini oluşturur. Sıcaklık ve nem koşullarındaki değişiklikler coğrafik yerlerin ve iklimsel değişikliklere göre farklılıklar göstermektedir.

IEC60721’e göre dört farklı şart vardır:
Yüksek Sıcaklık – Düşük Nem,
Yüksek Sıcaklık -  Yüksek Nem,
Düşük Sıcaklık -  Yüksek Nem
Düşük Sıcaklık – Düşük Nem.

IEC60721 ve ETSI 300 019, Avrupa Telekomünikasyon Standartlarında tavsiye edilen sıcaklık ve nem için açık ve anlaşılır bir grafik vardır. 

Belirsizlik ve karışıklıkları engellemek ve hataların önüne geçmek için kuru ısıtma testi, soğuk test, sabit sıcaklık / nem testi, nem döngü testi ayrı ayrı yapılmalıdır.

Baskılı Devre Kartları (PCB) yada monteli baskılı devre karlarında (PCBA) çok delikli malzeme ve ürünlerin her biri sıcaklık ve nemden farklı şekilde etkilenmektedir. Sıcaklık etkileri genellikle plastik deformasyonları, ürünün çok ısınması, zayıf soğuk başlama… olabilir.  Çok delikli malzeme ve ürünlerde, nemli bir ortamdaki nefeslenme etkisi, yüzey rutubet emilimine, nüfuz etmesine ve yoğuşmasına neden olur; düşük sıcaklıktaki bir ortamda statik birikim arızalara sebebiyet verir.